anifail / anifeiliaid
animal(s) - l'animal / les animaux

Cymraeg English français
milfeddyg veterinarian le vétérinaire
ci / cŵn
ci bach
dog(s)
puppy
chien(s)
le chiot
cath(od)
cath fach
cat(s)
kitten
chat(s)
le chaton
llygoden fawr rat "
llygoden / llygod mouse / mice souris
asyn donkey, (ass) l'âne
ceffyl / ceffylau,
march / meirch
horse(s) cheval / chevaux
stalwyn, ystalwyn stallion l'étalon
caseg mare la jument
ebol foal le poulain
merlyn, merlen pony le poney
bystan, eidion, ych ox le bœuf
tarw bull le taureau
buwch / buchod cow(s) vache(s)
llo calf le veau
dafad / defaid sheep mouton(s)
mamog ewe la brebis
oen lamb l'agneau
bwch gafr
gafr
Billy-goat
goat
le bouc
la chèvre
myn kid le chevreau
mochyn / moch pig(s) cochon(s), porc(s)
hwch sow la truie
baedd wild boar le sanglier
cwningen
ysgyfarnog
rabbit
hare
le lapin
le lièvre
twll burrow le terrier
gwadd, twrch daear mole la taupe
draenog hedgehog le hérisson
gwiwer squirrel l'écureuil
cadno, llwynog fox le renard
blaidd / bleiddiaid wolf / wolves loup(s)
arth / eirth bear(s) ours
carw deer, hart le cerf
ewig doe, hind la biche


aderyn / adar
bird(s) - oiseau(x)

Cymraeg English français
nyth nest le nid
eryr eagle l'aigle
hebog hawk, falcon le faucon
fwltur(iaid) vulture(s) vautour(s)
colomen(nod), ysguthan(od) dove(s) colombe(s), pigeon(s)
petrisen partridge la perdrix
twrci turkey le dindon, la dinde
paun peacock le paon
ceiliog coed, coediar, ffesant pheasant le faisan
ceiliog rooster, (cock) le coq
iâr / ieir hen(s) poule(s)
cyw / cywion chick(s) poussin(s)
hwyaden / hwyad, hwyaid duck(s) canard(s)
gŵydd / gwyddau goose / geese oie(s)
alarch swan le cygne


pysgodyn / pysgod
fish(es) - poisson(s)

Cymraeg English français
pysgodyn aur goldfish le poisson rouge
acwariwm aquarium "
tiwna tuna le thon
morgi / morgwn,
siarc(od)
shark(s) requin(s)
dolffin(iaid) dolphin(s) dauphin(s)
morfil(od) whale(s) baleine(s)
morlo / morloi seal(s) phoque(s)
crwban
môr-grwban
turtle, tortoise
sea turtle
la tortue
la tortue marine
malwoden / malwod snail(s) escargot(s)
mwydyn / mwydod worm(s) ver(s)
abwydyn / abwydod earthworm le ver de terre
sidanbryf / sidanbryfed silkworm(s) ver(s) à soie
neidr snake le serpent
madfall(od) lizard(s) lézard(s)
llyffant toad le crapaud
broga frog la grenouille


pryf / pryfed - insect(s) - insecte(s)

Cymraeg English français
sioncyn y gwair grasshopper la sauterelle
cricedyn / criced cricket(s) criquet(s)
morgrugyn / morgrug ant(s) fourmi(s)
cleren / clêr fly / flies mouche(s)
pili-pala butterfly le papillon
gwas y neidr dragonfly la libellule
pryf tân firefly la luciole
buwch goch gota ladybug, ladybird la coccinelle
gwenynwr beekeeper l'apiculteur
gwenynen / gwenyn bee(s) abeille(s)
gwenynen feirch / gwenyn meirch wasp la guêpe
mosgito(s) mosquito(es) moustique(s)
chwilen ddu cockroach le cafard
corryn, copyn, pryf cop spider l'araignée


sw - zoo(logical garden)

Cymraeg English français
mwnci / mwncïod monkey(s) singe(s)
epa(od) ape(s) grand(s) singe(s)
ystlum(od) bat(s) chauve(s)-souris
parot(iaid) parrot(s) perroquet(s)
estrys ostrich l'autruche
llew(od) lion(s) "
llewpart leopard le léopard
teigr(od) tiger(s) tigre(s)
sebra(od) zebra(s) zèbre(s)
camel " le chameau
dromedari dromedary le dromadaire
jiraff giraffe la girafe
eliffant(od) elephant(s) éléphant(s)
rhinoseros rhinoceros le rhinocéros
afonfarch / afonfeirch hippopotamus / hippos hippopotame(s)
crocodeil(od) crocodile(s) "
cangarw kangaroo le kangourou