alarm-clock
le réveil-matin

amser - time - le temps

Cymraeg English français
Faint o'r gloch yw hi? What time is it? Quelle heure est-il ?
cloc, (awrlais) clock l'horloge
watsh, (oriawr) watch la montre
awr / oriau hour(s) heure(s)
munud(au) minute(s) "
eiliad second la seconde
bore morning le matin, la matinée
hanner dydd midday, noon midi
pnawn afternoon l'après-midi
dydd(iau) day(s) jour(s)
noswaith, min nos evening le soir, la soirée
nos night la nuit
hanner nos midnight minuit
echddoe day before yesterday avant-hier
ddoe yesterday hier
heddiw today aujourd'hui
yfory tomorrow demain
y diwrnod ar ôl yfory day after tomorrow après-demain
wythnos(au) week(s) semaine(s)
penwythnos week-end la fin de semaine
gwyliau holidays les vacances
mis(oedd) month(s) mois
tymhorau seasons les saisons
blwyddyn year l'an, l'année
Blwyddyn newydd dda! Happy new year! Bonne année !
Penblwydd hapus! Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Nadolig llawen! Merry Christmas! Joyeux Noël !
calendr calendar le calendrier
canrif century le siècle


Cymraeg English français
gorffenaf past le passé
presennol present le présent
dyfodol future le futur, l'avenir
cyn(t) before avant
wedi / wedyn
ar ôl
after après
nawr, rŵan now maintenant